Sign in

Eğitim kurumlarında; yönetici, öğretmen, veli ve öğrencilerin tercih ettiği profesyonel okul takip sistemidir. ABC hızlı, sade ve kullanıcı dostudur.

Okul Takibi

Okulunuzdaki yeni kaydı, öğrenci ve öğretmen hareketleri gibi tüm aksiyonların takibini rahatlıkla yapabilirsiniz.

ABC Okul Takip Sistemi, eğitim kurumlarında sistemin etkin bir biçimde çalıştırılması ve kurum personeli — yönetici — öğrenci — veli dörtgeninde koordinasyonun mükemmel derecede kurulması amacıyla tüm detaylar düşünülerek geliştirilmiştir.

Marka Değeri

Eğitim kurumlarının tüm kademeleri düşünülerek hazırlanan okul takip sistemi, eğitim kurumlarındaki temel bir takım sorunlara çözüm bulmak ve aynı zamanda kurumun marka değerini önemli ölçüde artırmak maksadıyla kullanılmaktadır.

Yöneticiler bakış açısıyla, okulundaki tüm gelişmeleri, raporları inceleyebilir. Böylelikle hem…


Uzaktan eğitim süreçleri ve öğrenme süreçleri, çeşitli nedenlerle eğitim hedeflerine ulaşmak için daha geleneksel bir yaklaşım haline geliyor. Online bir öğrenim ortamına geçmenin keyfini çıkarabileceğiniz bazı faydaların her geçen gün mecburiyet durumuna geçtiğini gözlemliyoruz.

ABC ile uzaktan eğitim süreçlerinizi yönetin

Öğrenci takip sistemi olarak geliştirilen uygulamalar da uzaktan eğitim metotlarını aktif haline getirmemize vesile olmaktadır.

Uzaktan eğitim süreçlerinde yaşanan bir takım aksaklıkları ABC öğrenci takip uygulaması ile avantaja çevirebilirsiniz.

Fiziksel bir eğitim ortamı, öğrencileri ve kurumları uzaktan eğitim ortamına yönlendirmektedir. …


ABC Lise yönetim yazılımı ile profesyonel öğrenci takibi ve otomatik veli bilgilendirme sistemi sayesinde kurumunuzun prestijini yükseltin!

ABC Lise Yönetim yazılımında tüm modüller düşünülmüş.

Eğitim sistemi ile beraber okullar da gelişiyor. Dijital çağ ve modern teknolojilerle birlikte, okullar, eğitim kalitesini ve yönetim kolaylığını artırmaya yardımcı olan daha yeni yazılımları benimseyerek giderek daha dijital hale geliyor. ABC tarafından liselere yönelik olarak düşünülen lise yönetim yazılımı ve modülleri bu konuda eğitim kurumlarına inanılmaz rahatlıklar sağlıyor.

Eski zaman alıcı kuralların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için lise yönetim yazılımı sizler için bir biçilmiş kaftan.

Öğrencilerin dersler bittikten sonra bile erişilebilen, eğitim ile ilgili her şeye hazırlanmalarına yardımcı olabilecek çevrimiçi gelişmeler artık…


Davranış takip programı sayesinde öğrencilerin davranışlarını kayıt altına alabilirsiniz. Öğrencilere davranış sertifikaları verebilirsiniz.

ABC Davranış takip programı ile öğrenci davranışları kayıt altında

ABC Davranış Takip Programı, öğrenci davranışlarını kayıt altına almak için öğretmenelere inanılmaz derecede kolaylıklar sağlar. ABC öğrenci ve veliler için önemli olan davranışları kaydetmenin önündeki engelleri kaldırır.

Davranış Takip Programı, ödülleri ve yaptırımları tutarlı ve adil bir şekilde uygulamanıza yardımcı olur. Öğrencilerin davranışlarını, etkili bir şekilde planlamanıza, politikanızı iyileştirmenize fayda sağlar.

Okulunuzun davranış politikasını okul genelinde uygulamak bazen yıpratabilir. Personele gruplar ve bireyler için ödülleri ve takipleri çevrimiçi olarak hızlı ve kolay bir şekilde kaydedebilirsiniz.

Özellikle anaokul ve ilkokul kademesinde kullandığınız Davranış Takip Sistemi ile olumlu davranışları…


ABC Ortaokul yönetim yazılımı modülleri ile kurumunuzu başarılı bir şekilde yönetin! Veli memnuniyetini en üst seviyeye çıkarın.

ABC Ortaokul Yönetim Yazılımı

Bir ortaokulun yöneticisi iseniz, okulunuzu otomatikleştirmek ve dijitalleştirilmiş hizmetlerin tüm avantajlarından faydalanmak sizin için çok önemlidir. Bunların arasında, ortaokul yönetim yazılımı artık tüm okullar için önemli bir unsurdur. Yazılım, okulun genel üretkenliğini ve performansını geliştirmek için birçok okul işleminin dijitalleştirilmesine yardımcı olur.

Ortaokul yönetim yazılımı, bir okulun ve öğrencilerin tüm yaşam döngüsünü yönetmek için çeşitli modüllerden oluşur. Günümüzde tüm eğitim kurumları, öğrencilere en iyi eğitim kaynaklarını vermek için yeni fırsatlar araştırıyor.

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler arasındaki operasyonel performansı ve etkileşimi destekleyen bir ortaokul…


ABC Okul Yazılımı, bir eğitim kurumunun ihtiyaç duyduğu tüm modülleri barındırmaktadır. Android, IOS ve web versiyonu ile ABC pratik ve kolaydır.

ABC Okul Yazılımı Pratik ve kullanıcı dostudur.

Bilgi akışının çok hızlı yaşandığı günümüzde okullarda bu konudan nasibini almaktadır. Okul içi yönetim ve takip işlemleri için Okul yazılımları artık her eğitim kurumu için olması zorunlu seçenekler arasındadır.

Günümüzde okul yazılımı denildiğinde ilk akla gelen kavramlar okul için personel takibi, bilgi rapor analizleri, öğrenci takibi ve veli bilgilendirmesi olmaktadır. Bu kavramları ise manuel olarak takip etmek, işlemek ve anlaşılır raporlara dökmek çok zordur.

Okul Yazılımı Nasıl Olmalıdır?
Eğitim kurumuza okul yazılımı neler kazandırır? sorusunu neredeyse her yöneticiden duymaktayız. Ancak…


ABC Anaokul yönetim yazılımı ile okulunuzdaki tüm etkinlikleri, öğrenci kayıtlarını ve takiplerini yapın. Kurumunuzun prestijini güçlendirin.

Online yönetim yazılımları günümüzde hastane, okul, kütüphane ve anaokulu gibi her alanda önemli roller oynamaktadır. Anaokul yönetim yazılımı da genel olarak bu yazılımlar gibi günlük aktiviteler, sistematik ve sorunsuz bir şekilde yürütülebilir.

ABC Ana Okul Yönetim Yazılımı ile velilerde okullarda mutlu.

Anaokulu Yönetim Yazılımı, anaokulunun yönetimindeki gelişmelere katkıda bulunacak çevrimiçi bir yazılımdır. Bu sistem, anaokulunun yönetiminde yönetici ve öğretmenlere yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Anaokulu, öğrenci ve çalışan verilerini yönetmek için MEB’in çevrimiçi sistemi kullanılmaktadır. Yine de anaokulunda öğrenci katılımı, ücretler ve bildirimde eksiklikler olabilmektedir.

ABC Okul Yönetim Sistemi bünyesinde bulunan ve farklı bir…


Koçluk sistemi ile öğrenciler çok büyük mesafeler alabiliyor. Gönüllülük esasıyla yapılan koçluk sistemi ile üst seviyede başarılara ulaşacaksınız.

Öğrenciler için koçluk sistemi, son zamanlarda ölçülemeyecek kadar yardımcı olabilir. Ortaokuldan liseye, lisansüstü okula ve ötesine kadar her türden öğrencilerle hitap etmektedir.

Bir öğrenci olarak, başarmanız ve üstesinden gelmeniz beklenen birçok görev vardır: Ödev yapmak, ders çalışmak, derslere katılmak gibi birçok etkinlik vardır. Başarılı olma ve hayatta üstün olma arzusu, sürekli bir rekabet gibi hissedilebilir. ABC Koçluk Sistemi ise size her zaman yardımcı olacaktır.

ABC Koçluk Sistemi programıyla takipler daha kolay ve anlaşılır.

Okul Koçluk Sistemi
Yeni okul yöneticileri ilk başladığı zaman yoğun bir iş temposuna başlarlar. Sadece bu değil, öğretmenlerin birçoğu…


ABC ile her yerden saniyeler içinde sınıf yoklamalarını alın. Yoklama takip programı ile velilere yoklama sonuçlarını otomatik gönderin.

Günlük yoklamaları almak ABC Yoklama Takip Modülü ile çok pratik

Derslere sağlıklı ve düzenli devam, okulların başarısı için çok önemlidir. Pek çok araştırma türü, düşük katılımın eğitim kalitesini etkilediğini ortaya çıkarmaktadır. Okullar, düzensiz manuel devam yönetim sistemi nedeniyle velilerin beklentilerini karşılayamamaktadır.

Uluslararası raporlara göre, okula düzenli devamlılık sağlamak daha yüksek seviyelerde başarılı olan öğrencilerle bağlantılıdır. Buna karşılık olarak, sürekli devamsızlık, öğrencilerin okulu bırakması gibi zararlı sonuçlara yol açabilir. Yoklama takip programı ile öğretmenler, öğrencilerin okuldaki zamanını duyarlı bir şekilde takip edebilir.

Yoklama kontrolünde bugüne kadar geleneksel olarak ders saatleri, ders çizelgeleri kullanılarak…


ABC Konu Takip Çizelgesi modülü ile okulunuzdaki konuları ödevlendirebilir, konu takibi ödevlerinizi değerlendire bilirsiniz.

Öğrenmenin amacını bilmeden bir sınıfta olmak, tanıdık olmayan bir şehre amaçsız bir yolculuğa çıkmaya benzer. Öğretmenler, öğrencilerin öğrenme yolculuğunun amaca yönelik olmasını sağlamak için hedefler belirleyebilir.

Konu takibiniz, “ABC Konu Takip Çizelgesi” modülü ile kontrol altında

Öğretmenler öğrenme hedeflerini belirleyip ilettiklerinde, gelecek öğrenme aktiviteleri için bir odak noktası olduğu mesajını gönderirler. Bu, öğrencilere öğrenmenin bir nedeni olduğu konusunda güvence verir. Öğretmenlere konu takip çizelgesi için bir odak noktası sağlar. Öğrenme hedeflerine özel geri bildirim sağlamak, öğrencilerin performanslarını geliştirmelerine ve anlayışlarını sağlamlaştırmalarına yardımcı olur.

ABC Konu Takip Çizelgesi Modülünün Avantajları

Eğitim kurumlarında konu takip çizelgesi sayesinde öğretmenler, öğrencileri ile ilgilenirken derslere hazırlık aşamasında…

ABC

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store