ABC

Sign in

Eğitim kurumlarında; yönetici, öğretmen, veli ve öğrencilerin tercih ettiği profesyonel okul takip sistemidir. ABC hızlı, sade ve kullanıcı dostudur.

Okul Takibi

Okulunuzdaki yeni kaydı, öğrenci ve öğretmen hareketleri gibi tüm aksiyonların takibini rahatlıkla yapabilirsiniz.

ABC Okul Takip Sistemi, eğitim kurumlarında sistemin etkin bir biçimde çalıştırılması ve kurum personeli — yönetici — öğrenci — veli dörtgeninde koordinasyonun mükemmel derecede kurulması amacıyla tüm detaylar düşünülerek geliştirilmiştir.

Marka Değeri

Eğitim kurumlarının tüm kademeleri düşünülerek hazırlanan okul takip sistemi, eğitim kurumlarındaki temel bir takım sorunlara çözüm bulmak ve aynı zamanda kurumun marka değerini önemli ölçüde artırmak maksadıyla kullanılmaktadır.

Yöneticiler bakış açısıyla, okulundaki tüm gelişmeleri, raporları inceleyebilir. Böylelikle hem…


Online anket uygulaması ile kurumunuzdaki en küçük detayları dahi takip edebilir, kullanıcılardan geri dönüşleri hızlıca alabilirsiniz.

ABC ile anket düzenleme çok kolay

Online anket uygulaması, öğretmen, öğrenci veli gibi eğitim kurumuyla ilgili herkesi kapsamaktadır. Öğrencilerin çeşitli konu veya konularda doğru geri bildirim toplamanın hızlı ve akıllı bir yolu olarak tanımlanır.

ABC online anket uygulaması ile velilere yönelik tanıma anketi oluşturulabilirsiniz. Böylelikle ABC anket sonuçlarına göre velileri özel etkinliklerde bir araya getirebilirsiniz.

Online anketler bir eğitim kurumunda yapılırsa geri bildirim toplamak için ebeveynleri de içerir. Bir anket platformunun benimsenmesi, okul, öğrenci ve velilerin düşüncelerini paylaşmalarına olanak tanıyarak eğitim kurumlarını başarıya götürür.

Online Anket Takibi Hiç Bu Kadar Keyifli Olmamıştı

ABC online anket takibi ile öğrencilerin…


Öğrenci merkezli bir koçluk yaklaşımı oluşturmak, belirli bir koçluk protokolü uygulamak, süreci tüm ihtiyaçları düşünerek planlamaktan geçmektedir. Bir okul veya okul bölgesi ile ortaklık kurarken, koçluk döngüsü tipik olarak belirli öğretmenle okul yılı boyunca, belli periyotlarla sıklık derecesi programlanarak görüşmeyi içerir. Dönemsel olarak öğrencilerin nasıl ilerlediğini görmek için geçen dönemin hedeflerine göre güncellenebilmektedir.

Öğrenci koçluğu sistemi ile özel öğrencilerinizi veya VIP sınıflarınızı takip edebilirsiniz. ABC ile öğrenci merkezli koçlukla tanışın!

Okul içerisinde bir koç veya koçluk ile ilgili yetkili yönetici ile devam eden iletişim, eğitim anlamındaki danışmanlar olarak sağlanan koçluğu daha da güçlendirebilir.

ABC ile Öğrenci koçluğu daha keyifli
ABC ile Öğrenci koçluğu daha keyifli

Öğrenci merkezli bir koçluk modeli, öğrenci başarısını…


Yoklama takibi ile okul veya etüt merkezinizde anlık veli bilgilendirmeleri yapın! ABC Yoklama Takip Sistemi kolay ve profesyoneldir.

ABC Yoklama Takibi Profesyoneldir

Öğretmenler eğitim sistemimizin can damarıdır. Gençlerimizi, hayatlarında bir sonraki adımı atmaya hazır bilgili bireyler haline getirmeye yardımcı olurlar. Aynı zamanda yoklama takibi gibi devamlı yapılan kontrollerde öğrencilerin zamanlarını planlamaya yardımı olunmaktadır.

Bununla birlikte, öğretimin etkili olması için öğrencilerin de kendi üzerlerine düşeni yapmaları gerekir. Öğrenciler çalışmalı, ödevlerini yapmalı ve sınıfta derslerine gelmelidirler. Herkes ilk iki görevin gerekli olduğunu bilir. Buna ek yoklama takibi ile kontrol altına alınan derse katılımları öğrencilerin akademik yolculuğunda önemli bir rol oynar.

Ulusal Eğitim İstatistikleri Merkezi’ne göre, düzenli…


ABC Akademik takvim programı; akademik ve idari faaliyetlerin planlanmasında öğretim üyeleri ve kurum yönetiminin bir iletişim aracı olarak çalışır.

ABC Akademik Takvim Her Zaman Yanınızda

Akademik takvim, eğitim kurumlarının farklı ders ve gruplardaki tüm öğrenci ve velilerle iş birliği ve iletişim kurması açısından çok önemlidir. ABC Akademik takvim programı, akademik ve idari faaliyetlerin planlanmasında öğretim üyeleri ve kurum yönetiminin bir iletişim aracı olarak çalışır.

Her yıl kurumda öğrenim gören öğrenci sayısı arttıkça tek bir akademik takvim programı olması ve doğru uygulanması önemlidir. Akademik takvim yönetimi, farklı tarihlere eşlenmiş etkinliklerin listesini içeren kolay bir programdır.

ABC Akademik takvimin planlanma şekli önemlidir. Akademik hedeflerde ve eğitim kurumlarının iş…


Uzaktan eğitim süreçleri ve öğrenme süreçleri, çeşitli nedenlerle eğitim hedeflerine ulaşmak için daha geleneksel bir yaklaşım haline geliyor. Online bir öğrenim ortamına geçmenin keyfini çıkarabileceğiniz bazı faydaların her geçen gün mecburiyet durumuna geçtiğini gözlemliyoruz.

ABC ile uzaktan eğitim süreçlerinizi yönetin

Öğrenci takip sistemi olarak geliştirilen uygulamalar da uzaktan eğitim metotlarını aktif haline getirmemize vesile olmaktadır.

Uzaktan eğitim süreçlerinde yaşanan bir takım aksaklıkları ABC öğrenci takip uygulaması ile avantaja çevirebilirsiniz.

Fiziksel bir eğitim ortamı, öğrencileri ve kurumları uzaktan eğitim ortamına yönlendirmektedir. …


ABC Lise yönetim yazılımı ile profesyonel öğrenci takibi ve otomatik veli bilgilendirme sistemi sayesinde kurumunuzun prestijini yükseltin!

ABC Lise Yönetim yazılımında tüm modüller düşünülmüş.

Eğitim sistemi ile beraber okullar da gelişiyor. Dijital çağ ve modern teknolojilerle birlikte, okullar, eğitim kalitesini ve yönetim kolaylığını artırmaya yardımcı olan daha yeni yazılımları benimseyerek giderek daha dijital hale geliyor. ABC tarafından liselere yönelik olarak düşünülen lise yönetim yazılımı ve modülleri bu konuda eğitim kurumlarına inanılmaz rahatlıklar sağlıyor.

Eski zaman alıcı kuralların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için lise yönetim yazılımı sizler için bir biçilmiş kaftan.

Öğrencilerin dersler bittikten sonra bile erişilebilen, eğitim ile ilgili her şeye hazırlanmalarına yardımcı olabilecek çevrimiçi gelişmeler artık…


Davranış takip programı sayesinde öğrencilerin davranışlarını kayıt altına alabilirsiniz. Öğrencilere davranış sertifikaları verebilirsiniz.

ABC Davranış takip programı ile öğrenci davranışları kayıt altında

ABC Davranış Takip Programı, öğrenci davranışlarını kayıt altına almak için öğretmenelere inanılmaz derecede kolaylıklar sağlar. ABC öğrenci ve veliler için önemli olan davranışları kaydetmenin önündeki engelleri kaldırır.

Davranış Takip Programı, ödülleri ve yaptırımları tutarlı ve adil bir şekilde uygulamanıza yardımcı olur. Öğrencilerin davranışlarını, etkili bir şekilde planlamanıza, politikanızı iyileştirmenize fayda sağlar.

Okulunuzun davranış politikasını okul genelinde uygulamak bazen yıpratabilir. Personele gruplar ve bireyler için ödülleri ve takipleri çevrimiçi olarak hızlı ve kolay bir şekilde kaydedebilirsiniz.

Özellikle anaokul ve ilkokul kademesinde kullandığınız Davranış Takip Sistemi ile olumlu davranışları…


ABC Ortaokul yönetim yazılımı modülleri ile kurumunuzu başarılı bir şekilde yönetin! Veli memnuniyetini en üst seviyeye çıkarın.

ABC Ortaokul Yönetim Yazılımı

Bir ortaokulun yöneticisi iseniz, okulunuzu otomatikleştirmek ve dijitalleştirilmiş hizmetlerin tüm avantajlarından faydalanmak sizin için çok önemlidir. Bunların arasında, ortaokul yönetim yazılımı artık tüm okullar için önemli bir unsurdur. Yazılım, okulun genel üretkenliğini ve performansını geliştirmek için birçok okul işleminin dijitalleştirilmesine yardımcı olur.

Ortaokul yönetim yazılımı, bir okulun ve öğrencilerin tüm yaşam döngüsünü yönetmek için çeşitli modüllerden oluşur. Günümüzde tüm eğitim kurumları, öğrencilere en iyi eğitim kaynaklarını vermek için yeni fırsatlar araştırıyor.

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler arasındaki operasyonel performansı ve etkileşimi destekleyen bir ortaokul…


ABC Okul Yazılımı, bir eğitim kurumunun ihtiyaç duyduğu tüm modülleri barındırmaktadır. Android, IOS ve web versiyonu ile ABC pratik ve kolaydır.

ABC Okul Yazılımı Pratik ve kullanıcı dostudur.

Bilgi akışının çok hızlı yaşandığı günümüzde okullarda bu konudan nasibini almaktadır. Okul içi yönetim ve takip işlemleri için Okul yazılımları artık her eğitim kurumu için olması zorunlu seçenekler arasındadır.

Günümüzde okul yazılımı denildiğinde ilk akla gelen kavramlar okul için personel takibi, bilgi rapor analizleri, öğrenci takibi ve veli bilgilendirmesi olmaktadır. Bu kavramları ise manuel olarak takip etmek, işlemek ve anlaşılır raporlara dökmek çok zordur.

Okul Yazılımı Nasıl Olmalıdır?
Eğitim kurumuza okul yazılımı neler kazandırır? sorusunu neredeyse her yöneticiden duymaktayız. Ancak…

ABC

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store