ABC Okul Yönetim Sistemi

Öğretmen merkezli okul yönetim sistemi olan ABC; modern arayüzü, kullanım kolaylığı, yenilikçi yapısı ile tüm okul kademelerinde kullanılmaktadır.

ABC Okul Yönetim Sistemi

ABC, kullanım kolaylığı, işlevselliği ve yenilikçi yapısı ile Okul Yönetim Sisteminde standartları yukarılara taşıyor.

ABC Okul Yönetim Sistemi
ABC Okul Yönetim Sistemi

ABC’yi bugün kullanmaya başlayın!
ABC okul yönetim sistemini; anaokul, ilkokul, ortaokul, lise ve dershane kademelerinin tamamında şimdi kullanabilirsiniz.

Adres: https: // abc.net.tr

--

--

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ABC

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.