Canlı Ders Takibi

Canlı Ders Takibi
ABC Canlı Ders Takibi

Canlı Ders

Çalışanlarınız ve öğrencileriniz, ihtiyaç duyduklarında tüm eğitim materyallerine güvenli bulut tabanlı sunuculardan ulaşabilir. Herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamakladır. Canlı Ders Takibinde bulut sistemde bulunan datalar yüksek güvenlik yazılımları ile korur.

Online Ders ile Mükemmel Sınıf Yönetimi

Mükemmel bir dijital iletişim için ihtiyacınız olan her şeyi kapsayan ortamı tek platformda yaratabilirsiniz. Canlı Ders Takibi esnasında anlık olarak yeni etkinlikler oluşturabilir, dışarıdan yeni katılımcılar dahil edebilirsiniz.

Uzaktan Eğitim Artık Çok Kolay

Öğrenciler sadece mikrofonlarını kullanarak derste aktif olur. Böylelikle öğrenciler, genel oramın ses gürültüsü yerine sadece kendi sesleri ile derslere katılabilirler.

ABC Okul Yönetim Sistemi Canlı Ders Modülü
ABC Okul Yönetim Sistemi

ABC Canlı Ders Takip Modülü

Canlı ders takip modülünü daha detaylı incelemek için sitemizi ziyaret edebilir veya mobil uygulamamızı mağazalardan ücretsiz indirebilirsiniz.

--

--

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ABC

ABC

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.