Dershane Programı

ABC Dershane Programı

Dershane Programı Özellikleri

Çevrimiçi öğrenme

Çevrimiçi okulların en belirgin faydalarından biri, öğrencilerin çevrimiçi öğrenmelerine izin vermesi ve böylece fiziksel sınıfın getirdiği sınırlamaları ortadan kaldırmasıdır. Bir öğrenci, çevrimiçi öğrenmenin avantajlarından yararlanarak evden veya herhangi bir yerden öğrenebilir. Dershane programı sayesinde akıllı telefon, tablet veya bilgisayar kullanarak sabit bir zamanda çevrimiçi derslere katılma yeteneği, çevrimiçi eğitimin en çekici yönlerinden biridir. Canlı sınıflar, öğretmenlerin öğrettiği ve öğrencilerin aynı anda öğrendiği gerçek bir sınıfı taklit eder. Canlı dersler sırasında öğrenciler, öğretmenleri ve akranlarıyla normalde olduğu gibi etkileşim kurma, şüphelerini netleştirme ve sorular sorma fırsatına sahip olurlar.

Daha Kaliteli Bir Sınıf Yönetimi

Çevrimiçi öğrenciler, tek bir odaya hapsolmadıkları için diğer öğrencilerden etkilenmezler. Ayrıca öğretmenler, öğrencilerin katılımını sağlamak için testler, anketler, oyunlar, videolar ve diğer araçlar dahil olmak üzere çeşitli araçlardan yararlanabilir. Dershane Programı ile birleşen online eğitimin en önemli özelliklerinden biri, dershane ve kursların günlük işlevselliğine sadece masaüstü cihazlardan değil, aynı zamanda mobil cihazlardan da erişilebilmesidir. Online Okul Uygulaması, tüm süreçleri tek bir uygulama altında toplar ve okul yöneticisinin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin hareket halindeyken günlük işlemleri takip etmelerini sağlar. Uygulama, öğrencilerin sınıf içeriğini yayınlamasına ve indirmesine olanak tanırken, öğretmenler çevrimiçi sınavlar yapabilir, günlük katılımı işaretleyebilir ve ödevleri doğrudan mobil uygulama aracılığıyla öğrencilerle paylaşabilir.

Gerçek Zamanlı İletişim

Çevrimiçi Okul, öğrenci, öğretmen ve veliler arasındaki iletişimi gerçek zamanlı olarak basitleştirir. Veliler, okul tesislerinde fiziksel olarak bulunmadan aynı ekran üzerinden çevrimiçi toplantılarına katılabilir ve çocuklarının ilerlemesini öğretmenlerle tartışabilir. Ayrıca öğrenciler öğretmenlerle bağlantı kurabilir, sorular sorabilir, şüphelerini giderebilir ve kendi akranlarıyla işbirliği içinde çalışabilir.

Dijitalleştirilmiş Akademik ve İdari İşlemler

Bir eğitim kurumunun sorunsuz işleyişi, idari görevlerin etkin yönetimine bağlıdır. Okul takip yönetim yazılımı, okulun öğrenci kaydı, kabul yönetimi, çevrimiçi aidat toplama ve çok daha fazlası gibi manuel görevleri tek bir tıklamayla dijitalleştirmesine ve otomatikleştirmesine olanak tanır. Öğretmenler ayrıca çevrimiçi sınavları, ödevleri ve ev ödevlerini yapmak için dershane programı uygulamalarını kullanabilirler.

Veri Tabanlı Dershane Yazılımı

Online Eğitim ile kurumlar geleneksel kağıt tabanlı veri yönetiminden dijital veri yönetimine geçebilir. Bu sayede ayrıcalıklı çalışanlar, verileri istedikleri zaman istedikleri yerden organize edebilir, yönetebilir ve bunlara erişebilir. Böylece veri konusunda data anlamındaki tutarsızlıklarını en aza indirebilir ve dershane yada kursun veri güvenliğini arttırabilirsiniz. Bu sistem, yetkililerin bekleyen ücretler, öğrenci katılımı, öğrencilerin notları, kabul talepleri ve çok daha fazlası gibi verileri gerçek zamanlı olarak izlemesini ve veriye dayalı kararlar vermede yardımcı olmasını sağlar.

Geliştirilmiş Teknik Yetenekler

Geleneksel öğrenme ortamları, öğrencilere bilgisayarlara ve akıllı cihazlara sınırlı erişim sağlar. Ancak dershane yazılımları, öğrencilerin dizüstü bilgisayarlardan akıllı telefonlara kadar çeşitli cihazları kullanmalarına olanak tanır. Yeni yazılım paketleri ile çocuklar öğrenerek teknik becerilerini geliştirebilirler. Öğrenciler, tartışma forumları da dahil olmak üzere çeşitli formatlarda etkili ve güvenli bir şekilde iletişim kurabilmeleri için dijital okuryazarlıkta temel becerilerini ileriye taşıyabilirler.

--

--

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ABC

ABC

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.