Dershane Yazılımı

Son birkaç yılda, okulların, dershanelerin, etüt merkezlerinin kullandığı yazılım ve uygulamaları hızlı bir şekilde değişti. Değişken olarak istemsiz sebeplere neden olan covid-19 salgını ile çevrimiçi eğitim hızla büyüdü ve çevrimiçi öğrenmenin yalnızca eğitim programlarındaki, kolejlerdeki ve üniversitelerdeki yetişkin öğrenciler için değil, aynı zamanda okul öncesi ve ilkokul sınıflarındaki genç öğrenciler için de geçerli olan ihtiyaçlar olduğunu yöneticilere ve eğitmenlere gösterdi.

ABC Dershane Yazılımı

Çevrimiçi öğrenmenin büyümesi, daha önceden sahip olduğu tüm sınırlarını aştı. Akıllı cihazların kolay erişilebilirliği, yüksek hızlı internet ve 4.5 gibi yeni teknolojiler ile çevrimiçi eğitimi ve paralelinde dershane yazılımı gibi eğitim uygulamalarını geliştirdi.

ABC dershane yazılımı ile; öğrencinin ilk kayıt aşamasından, dershaneden ayrılışına kadar olan tüm süreçleri kolay ve pratik bir şekilde takip edebilirsiniz.

Dershane yazılımı ile birbirinden güçlü tüm modülleri seçerek veli ve öğrencileriniz ile çok güçlü bir iletişim kurabilirsiniz. Öğrenci kayıt aşamalarından günlük yoklamalara, ödevlerden ölçme değerlendirme sınav sonuçlarına ve bunun gibi birbirinden değerli ve inovatif modüllerimiz ile velilerinizi anında bilgilendirebilirsiniz.

Çevrimiçi bir okul, sanal dünyadaki bir bilgisayar veya akıllı cihaz da dahil olmak üzere interneti ve diğer araçları kullanarak geleneksel sınıfı oluşturur. Öğrenci ve öğretmen, öğrenme alanını sınıfın dört duvarı ile sınırlamadığı için çevrimiçi okula herhangi bir yerden erişebilir.

Online dershane yazılımı da, öğretmenlerin ve personelin uzaktan çalışabildiği ve öğrencilerin profesyonel olarak geliştirilmiş çevrimiçi okul müfredatına ve geleneksel sınıf sınırlarının ötesinde mükemmel öğrenme materyallerine erişebildiği sanal bir okul olarak da anılır.

Dershane yazılımı ile öğrenciler, öğrenimlerinin ve akademik ilerlemelerinin çevrimiçi gerçekleşmesi dışında normal okulda olacakları gibi kaydolurlar ve çevrimiçi sınıf tartışmaları yoluyla akranlarıyla etkileşime girebilir ve dershane yazılımı sayesinde derslerini takip ederken okul topluluğunda arkadaşlıklar da kurabilirler.

Dershane yazılımı sayesinde dershane öğrencileri öğretmenlerden destek aldıkları çeşitli eğitim kaynaklarına erişebildikleri ve ebeveynlerinin çocuklarının öğrenimini denetleyebildiği bu uygulama ile benzersiz bir deneyim yaşayabilmektedirler.

--

--

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ABC

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.