Ödev Takip Sistemi

ABC Ödev Takip Sistemi

Ödev Takip Sistemi Nedir?

Ödevler okul için ve öğrencilerin akademik gelişimleri için önemlidir. Fakat çeşitli sebeplerden dolayı ev ödevi öğrenciler tarafından çok sevilen bir durum değildir. Hatta bazı aileler tarafından da sıkıntılı bir durum olabiliyor. Okul takip sistemi kullanmayan bir okul düşünün. Bir gün içinde öğrencilere her öğretmenin ödev ve test çözümü verdiğini varsayarsanız bu ödevlerin, soruların ve tekrarların evde yapılması can sıkıcı olabiliyor.

Ödevler ve Öğrencilerin Zaman Yönetimi

Ev ödevi öğrencilere zaman yönetimini öğretir. Böylelikle öğrenci okuldan arta kalan zamanlarında zamanını tıpkı bir sorumluluk sahibi birey gibi kullanabilir. Düzgün bir şekilde yapılan ödev takipleri ile öğrenciler öncelik belirlemeyi öğrenebilir. Aynı zamanda ödev takip sistemi ile öğrencilerin problem çözme aşamalarında kullandıkları yöntemleride bir formata kavuşturur.

Ödev Takip Sistemi Öğretmenlerin Yardımcısıdır

ABC ödev takip sistemi ile öğretmenler ödevleri saniyeler içinde değerlendirebilirler. Değerlendirme sonuçlarını ve öğretmene tarafından yazılmış ödev bazlı yorumları ise veliler ve öğrenciler görebilirler.

Ödev Takip Sistemini Mağazalardan Ücretsiz İndirin

APPSTOREDEN İNDİRİN

--

--

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ABC

ABC

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.