Öğrenci Takip Sistemi

Öğrenci takibi

Öğrenci Takibi

Öğretmenler; öğrencilerin okul içinde dersleri ve sosyal davranışları ile alakalı önemli her gelişimi kayıt altına alırlar.

Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerinizi ne kadar iyi analiz edebiliyorsunuz? yada öğrencilerinizin tüm bilgilerine anında ulaşabiliyor musunuz?

Öğrenci Başarı Takibi

Öğrencilerinizin başarılarını taçlandırarak bu başarıları takip etmek; öğrenci, veli ve okul için hayli özel ve önemlidir.

ABC Öğrenci Takip Sistemi

Öğrenci Takip Uygulaması

ABC Öğrenci Takip Sistemi olan sitemizi ziyaret edebilir veya mobil uygulamamızı mağazalardan ücretsiz indirebilirsiniz.

--

--

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ABC

ABC

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.