Okul Kulüpleri

Okul hayatı her açıdan renkli ve birbirinden farklı deneyimlere adım atılan bir yaşamdır. Okul kulüpleri sayesinde öğrenciler birbirinden farklı aktiviteler ve sosyal yaşam açısından da renkli günler okul çağında yaşanmaktadır.

ABC Okul Kulüpleri Modülü

Öğrencilerin becerilerini keşfetmek ve o geliştirmek kaliteli okullardan beklentilerdendir. Öğrenci becerileri keşfinde ve geliştirilmesinde ise okul kulüpleri önemli bir görev üstlenmektedir. Öğrencilerin ilgi alanlarına göre oluşturulan okul kulüplerin yönetimi ve düzenli bir şekilde işleyişi ise oldukça önemlidir.

Okullarda ortak ilgi alanına sahip, aynı amaca yönelik ve çözüm odaklı gruplara öğrenci kulüpleri denilmektedir. Her okul kulübün farklı vizyon ve misyonu bulunmaktadır. Bununla birlikte eğitim hayatında farklı aktivitelere yönelmek için en doğru yer okul kulüpleri kendine yer bulmaktadır.

Öncelikle öğrenci kulüplerinin okul tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Ancak okullarda açılan kulüpler için velilerin ayırması gereken maddi ve manevi desteği ne yazık ki istenilen seviyede değildir. Bu noktada öğretmenlerin yönlendirmeleriyle birlikte öğrencilerin okul kulüplerine olan ihtiyaçları ve öğrenci gelişimlerini ebeveynlere çok iyi izah edilmelidir.

Öğrencilerin okul kulüplerinde ki kazanımlarına, öğrencinin keşfedilen yeteneğini işleyerek dahada ön plana nasıl çıkarılacağı noktasında da gerekli bilgilendirmelerin yapılması gereklidir. İyi bir bilgilendirme ile tüm kulüpler ilgi görecektir.

Ülkemizde çoğu okulun eğitim programları ve çeşitli aktiviteler için hiçbir çalışma göstermediği, okul kulüplerine gereken özeni göstermediği de aşikardır. Okulun sıkıcı olmaması, herhangi bir aktivite olmaması için öğrenci kulüplerine üye olunması önemlidir.

Öğretmen merkezli yapısı ile kullanıcıların gözdesi olan, modern arayüzü, kullanım kolaylığı, yenilikçi yapısı ile tüm okul kademelerinde kullanılan ABC Okul Yönetim Sistemi standartları yukarılara taşıyor.

ABC; okul yönetim yazılımını, inovatif bir sistem haline getirmiştir. Okul bünyesinde olması istenen mobil uygulama, okul kulüpleri, muhasebe, ölçme değerlendirme gibi alanlarada girerek başarılı bir okul yönetim sistemi olmayı başarmıştır. ABC OYS komple bir sistemdir. Web sitesi ve mobil uygulama birbirine entegredir. ABC ile okulunuzu tek noktadan yönetmenin konforunu sizde yaşayın.

--

--

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ABC

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.