Okul PDR Servisi

Çocuklarımızla okullarda yoğun bir şekilde ilgilenen PDR Servisi bilinen bir diğer adı ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi eğitim öğretim alanında her geçen gün daha da çok ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Okul PDR Servisi Öğretmenleri; öğrencilerin kendilerini geliştirme ve ifade edebilme, sorunlarını irdeleyerek çözüm önerileri sunma vb. gibi kişisel gelişimleri konusunda oldukça faydalıdır.

Okul PDR Servisi

Günümüzdeki eğitim anlayışında her öğrencinin bireysel farklılıkları olduğu kabul edilerek öğrenci merkezli eğitim öğretim ortamı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle eğitimi tamamlatıcı ve destekleyici bir hizmet olan Okul PDR Servisi hizmetlerine önem verilmektedir.

Öğretmen merkezli yapısı ile kullanıcıların gözdesi olan, modern arayüzü, kullanım kolaylığı, yenilikçi yapısı ile tüm okul kademelerinde kullanılan ABC Okul Yönetim Sistemi standartları yukarılara taşıyor.

ABC; okul yönetim yazılımını, inovatif bir sistem haline getirmiştir. Okul bünyesinde olması istenen mobil uygulama, muhasebe, ölçme değerlendirme gibi alanlarada girerek başarılı bir okul yönetim sistemi olmayı başarmıştır. ABC OYS komple bir sistemdir. Web sitesi ve mobil uygulama birbirine entegredir. ABC ile okulunuzu tek noktadan yönetmenin konforunu sizde yaşayın.

--

--

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ABC

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.