Okul Takip Sistemi

Okul Takibi

Okulunuzdaki yeni kaydı, öğrenci ve öğretmen hareketleri gibi tüm aksiyonların takibini rahatlıkla yapabilirsiniz.

Marka Değeri

Eğitim kurumlarının tüm kademeleri düşünülerek hazırlanan okul takip sistemi, eğitim kurumlarındaki temel bir takım sorunlara çözüm bulmak ve aynı zamanda kurumun marka değerini önemli ölçüde artırmak maksadıyla kullanılmaktadır.

İletişimin Gücü

Öğretmenler sınıflarındaki tüm öğrencilerin detaylarına ulaşabilirler. Veli iletişimini aksatmadan yönetebilirler.

ABC Okul Takip Sistemi’ni mağazalarda

ABC Okul Yönetim Sistemi

ABC’ sitemizden takip edebilirsiniz. Takip etmek için aşağıdaki linki tıklayınız.

Okul Takip Uygulaması

ABC Okul Takibi mobil uygulamamızı mağazalardan indirebilirsiniz.

--

--

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ABC

ABC

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.