Okul Yönetim Yazılımı

ABC Okul Yönetim Yazılımı

ABC İle Okulunuzu Tek Noktadan Yönetin

ABC ile okulunuzu ve okulunuzda ki her aksiyonu takip edin. ABC okulunuzun gelişmiş veya geliştirilmesi gereken yönlerini tespit eder.

ABC İle Veli Bilgilendirmesi Çok Kolay

Okulu tarafından bilgilendirilen veliler okullarına daha fazla güven duymaktadırlar.

  • Otomatik modül bildirimleri
  • Anlık duyurular
  • Ve daha fazlası ABC mobil uygulamamızda
ABC Okul Yönetim Yazılımı

Öğrenci Takibi

Öğrencilerinizi okul içinde takip edebilmeniz önemli bir ayrıcalık ve rahatlıktır.

Raporlar Oluşturun

ABC’de tüm modüller için raporlar otomatik oluşmaktadır. Yapmanız gereken sadece içerikleri girmenizdir.

  • Sınıf davranış raporları
  • Branş davranış raporları
  • Sertifika raporları

--

--

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ABC

ABC

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.