Özel Okul Muhasebe Programı

Özel eğitim kurumlarının takip ettikleri önemli işlemlerden birisi de muhasebe birimidir. Özel okul muhasebe programını kullanmak özel eğitim kurumları için olmazsa olmazlar arasındadır. Ancak muhasebe programının sade ve hızlı işlem yapma yetisine sahip olması gerekmektedir.

Özel Okul Muhasebe Programı

Aynı zamanda online muhasebe programı olarakta kullanılmalıdır. Okul muhasebe programı kullanmayan okullar genellikle eski yöntemlerle bu işlemleri devam ettirmektedirler. Genellikle maliyet giderlerini kısmak için bu yöntemi kullanan okullar ABC’nin ön muhasebe programı modülü ile artık online okul muhasebe programına kavuşmaktadırlar.

Okul yönetimi uygulaması, okullar ve kolejler gibi eğitim kurumlarının gerekli süreçlerini zahmetsizce yönetmesine yardımcı olan bir araç, platform veya uygulamadır. Bir okul yönetimi uygulaması, öğrencilerden velilerde, öğretmenlerden, yöneticilere personelden yönetime kadar eğitim ekosistemindeki her paydaş için faydalıdır. Kurumların bu araca sahip olmalarının amacı, hareket halindeyken tüm idari görevleri ve süreçleri yönetmek ve okulunuzda veya kolejinizde neler olup bittiği konusunda kendinizi güncel tutmak için kolayca kullanılabilmesidir.

Ücret işleme — aidattan ödemeye kadar — herhangi bir okul, kolejdeki veya dershanedeki en hassas süreçlerden biri, dershane muhasebe programı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, uygulama gizli mali bilgileriyle ilgilenir ve ayrıca doğrudan kullanıcı bakiyelerini etkiler.

--

--

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ABC

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.