Öğrenci Devamsızlık Programı

Öğrenciler sınıfta yerlerine yerleşirken, öğretmenlerinin yaptıkları ilk iş sınıf listesini girmektir. Alfabe sırasına göre isimlerinin okunmasını bekleyen heyecanlı gözler ve tüm çocukların hesaba katıldığı görsel olarak devamlı kontrol eden alışkanlığın bir başka adıdır yoklama almak. Yoklama olarak bildiğimiz bu süreç artık çevrim içi olarak kontrol edilmektedir. Kayıt tutmak istediğiniz yoklama listesi ile daha öncesinde tanınan isimlerin sisteme girilişi öğrenci devamsızlık programı ile artık online olarak takip edilebiliyor.

Öğrenci Devamsızlık Programı

Öğrenci isim listesini gözden geçiren eğitmen, her çocuğun adını yüksek sesle okur, onları sıcak bir gülümsemeyle karşılar ve onlarla göz teması kurar ve bu etkinlik sabahın ilk saatlerinde öğrenciler arasında sıcak bir aktivite olarak karşılanır. Artık öğrenci devamsızlık programı ile devam eden bu yaklaşıma atfedilen en belirgin faydalardan üçü, öğretim süresinde ölçülebilir bir artış, daha kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamı ve öğrenci güvenliği üzerinde olumlu bir etkidir.

Öğrenci devamsızlık programı sayesinde öğrencinin adını ve sınıf tarihini tıklatıp devam mı, geç mi, devamsızlık mı yoksa mazeret mi olduğunu işaretleyebileceğiniz bir yoklama aracı olarak geliştirilen mobil devamsızlık uygulaması, artık sürecin öğretmenler tarafından çok daha rahat olarak yönetilmesini ve okula gidemeyen velilerin çocukları hakkındaki eğitime katılım oranlarını inceleyebilme fırsatı da sunmaktadır.

Günümüzde daha fazla okul günü daha uzun okul günleri ve daha az tatil. Eğitim kalitesini en üst düzeye çıkarmaktan bahsettiğimizde, muhtemelen karşılaşacağınız önerilen çözümler bunlar. Ancak olumlu katılım, okullara, takvime dokunmadan yapılması zor bir uygulamadır.

Olumlu katılım uygulamalarının çoğu, öğrencilere devamsızlık kontrolü yapması için bir tür yardımcı gereklidir. Yoklama takip programı da tam olarak bu ve benzeri ihtiyaçları karşılamak noktasında devreye girmektedir.

--

--

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ABC

Her okul için uygun bir çözümü olan ABC Okul Yönetim Sistemini App Store ve Google Play’den inceleyin.